Четвъртък, 22 Октомври 2020

Пренебрегнат

1. Ако на сън бъдете пренебрегнат, то през деня не се доверявайте на никого.