Неделя, 16 Май 2021

Премия

1. Даваш ли премия някому в съня си, значи в реалността ще получиш скромна финансова помощ.

2. Сънуваш ли, че получаваш в съня си премия, значи в реалността ще плащаш допълнително глоби, данъци или такси.