Понеделник, 17 Май 2021

Прекръстваш се

1. В съня си ако се прекръстиш, направиш кръстен знак, това е знак, че ще направиш добро, ще дариш щастие на някой.