Събота, 18 Септември 2021

Прекръстване

1. Сънувате ли, че се прекръствате, сменяте си името насън, това е предупреждение, че може любимия човек да ви изневери и да ви предаде.

2. Смяната на име насън може да е знак, че скоро живота ви ще се промени из основи.