Събота, 20 Април 2024

Прегръщане

1. Сънувате ли, че прегръщате някого, имайте доверие само на стари приятели.

2. Прегръщат ли ви насън, значи не трябва да вземате на сериозно всичко, което ви обещават.