Неделя, 16 Май 2021

Преграда

1. Строите ли в съня си преграда, ще имате пълна победа.

2. Видите ли или преодолявате насън преграда, ще имате сериозни грижи.