Неделя, 16 Май 2021

Председател

1. Видиш ли в съня си председател, значи ти предстои да се съмняваш в уважението и почестите, които ти оказват и засвидетелстват.

2. Сънуваш ли, че си председател, значи ти предстоят измислени и фалшиви празненства, фалшива радост.