Събота, 29 Февруари 2020

Предприятие

1. Ако сънувате или работите в предприятие, очаквайте нова работа.