Четвъртък, 22 Октомври 2020

Предаден

1. Сънуваш ли някой те предава, значи че скоро някакво събитие ще ти даде възможност да изпиташ приятелите си, някои от тях ще докажат верността си, а други ще те разочароват за цял живот.