Вторник, 20 Октомври 2020

Празник, празненство

1. Участваш ли насън в празненство, значи ще имаш разходи.

2. Сънуваш ли празник или празненство, значи ти предстои живот без грижи и веселие.