Вторник, 29 Ноември 2022

Празна чаша

1. Ако сънувате празна чаша, ще се разболее ваш познат.