Вторник, 28 Септември 2021

Праз

1. Ядеш ли, режеш, видиш или садиш в съня си праз, значи ще имаш малки проблеми и ще се терзаеш тайно.