Събота, 31 Октомври 2020

Прашки

1. Използваш ли или видиш насън прашки, означава че всяка твоя грешна постъпка или провинение може да ти струва трайни и големи щети.