Петък, 23 Октомври 2020

Прашка

1. Използваш ли или видиш насън прашка, означава че всяка твоя грешна постъпка или провинение може да ти струва трайни и големи щети.