Понеделник, 3 Октомври 2022

Пръхтене

1. Ако чуеш в съня си пръхтене, значи ще разбереш вести, които ще те зарадват и най – близките ти ще са щастливи.