Понеделник, 24 Юни 2024

Пръчка

1. Бият ли те в съня ти с пръчка, значи трябва да се отбраняваш.

2. Видиш ли в съня си наръч или сноп с пръчки, значи ти предстои поука.

3. Чупиш ли насън пръчка, значи ти предстои да спечелиш пари по нечестен начин.

4. Ако видиш в съня си пръчка, значи ще спечелиш известност.

5. Сънуваш ли тънка пръчка от върба, значи ще чуеш обидни и злобни думи.

6. Чупиш ли в съня си пръчка, означава че ще се избавиш от наказание.