Вторник, 28 Септември 2021

Познато момиче

1. Ако ви се присъни познато момиче, това е знак, че ще научите отдавна чакани новини.

2. Ако момичето, което сънувате е усмихнато и щастливо, новините със сигурност ще с добри.

3. Ако момичето плаче в съня ви, това е знак, че новините щя ви разтревожат.