Понеделник, 26 Октомври 2020

Позлата, позлатен

1. Позлатяваш ли нещо е съня си, значи че достойнството и честта ти ще са поставени под съмнение.

2. Сънуваш ли позлата, значи си заобиколен от користни хора и ласкатели.