Петък, 30 Септември 2022

Пожелание

1. Пожелаваш ли нещо в съня си, значи ще се осъществи твое желание.

2. Ако чуеш в съня си пожелание, значи в реалността ще направиш на някого добро.