Неделя, 24 Октомври 2021

Пожар, пожарна кола, пожарникар, пожарог

1. Видиш ли в далечината пожар, значи ще имаш радост.

2. Сънуваш ли пожар близо до лицето ти, значи ще се притесняваш и срамуваш.

3. Управляваш ли или видиш в съня си пожарна кола, значи ще имаш отговорна и спешна задача за вършене, ще имаш опасна и напрегната работа.

4. Предизвикаш ли в съня си пожар, значи ще забогатееш бързо, но и бързо ще обеднееш.

5. Сънуваш ли, че си пожарникар, значи че някой ще ти предложи доходна и добра работа.

6. Гасиш ли в съня си пожар, значи ще умиротворяваш враждуващи страни.

7. Видиш ли насън пожар, значи ще имаш финансови неприятности.

8. Видиш ли в съня си пожарникар, значи ще ти трябва съдружник или човек, който да те съветва в бизнеса, ще се нуждаеш от помощник.