Неделя, 1 Август 2021

Повръщане, повръщаш

1. Видиш ли в съня си повърната храна, значи е по – добре да направиш някои компромис или да избягваш конфликти.

2. Повръщаш ли в съня си от препиване, значи ще пропилееш пари, които си изкарал по лесен начин.

3. Ако повръщаш в съня си, значи че някой ще разбере тайните ти.

4. Повръща ли някой в съня ти, значи ще се отървеш от тежест, ще намериш изход от неприятна ситуация или решение за някой проблем.