Четвъртък, 1 Октомври 2020

Потури

1. Носиш ли или видиш насън потури, значи ще конкурентите ти ще те изпреварят.