Четвъртък, 29 Октомври 2020

Поток

1. Преминаваш ли през поток, значи ти предстои да реализираш намеренията си.

2. Сънуваш ли, че водата е мръсна или мътна, значи ще имаш проблеми и тревоги.

3. Плуваш ли или се къпеш в поток, значи ще имаш добро здравословно състояние.

4. Видиш ли в съня си бистра вода, значи ще имаш радост и весели сбирки с приятели.

5. Видиш ли насън поток с риба, значи ти прдстои печалба.

6. Сънуваш ли бързотечащ или буен поток, значи ще имаш опасности при сключване на сделки.