Събота, 31 Октомври 2020

Постригване

1. Граматически неправилноВиж Подстригване:Подстригваш ли някой в съня си, ще се увеличат възможностите ти за прогрес.

2. Подстригваш ли се сам насън, означава че ще си докараш неприятности и беди сам.

3. Подстригва ли те някой друг в съня ти, значи ще бъдеш лишен от това, което си заслужил и ти се полага.