Неделя, 25 Септември 2022

Посолство

1. Посещаваш ли или видиш в съня си посолство, значи ще се сблъскаш със затруднения и спънки на работното място.