Петък, 29 Май 2020

Посолство

1. Посещаваш ли или видиш в съня си посолство, значи ще се сблъскаш със затруднения и спънки на работното място.