Четвъртък, 22 Октомври 2020

Портативни

1. Видиш ли насън портативни вещи и предмети, значи че даже и малките недостатъци на работното ти място може да ти създадат сериозни щети или неприятности.