Четвъртък, 22 Октомври 2020

Пор

1. Убиеш ли насън пор, значи ти предстои да докажеш, че си невинен.

2. Видиш ли в съня си пор, значи се носят лоши слухове за теб.