Четвъртък, 1 Октомври 2020

Попивателна

1. Видиш ли насън дълго използвана попивателна, значи ще имаш недоразумения и спорове свързани с бита, които няма да са ти приятни.

2. Използваш ли или видиш насън попивателна, значи ще подобриш материалното си положение.

3. Сънуваш ли, че попивателната е много чиста, значи че ще бъдеш очуден и изненадан от държанието на приятел.