Четвъртък, 28 Септември 2023

Попадия

1. СЪнуваш ли себе си като попадия, значи ще пазиш в тайна нещо свързано с миналото ти.

2. Сънуваш ли попадия, значи крият нещо от теб.

3. да сънуваш, е знак, че скриват истината от тебе.