Четвъртък, 29 Октомври 2020

Помия, помийна яма

1. Газиш ли в помия в съня си, значи ще имаш големи проблеми.

2. Видиш ли в съня си помия, значи трябва да се пазиш от здравословни проблеми.

3. Чистиш ли или изливаш в съня си помия, значи ще се отървеш от тежест.