Събота, 2 Декември 2023

Помагам

1. Ако насън помагаш на някого, това е добро предзнаменование, че ще се издигнете в обществото и ще заемете висок пост.

2. Когато помагате на приятел в съня си - може да е знак, че ще получите пари, които отдавна сте отписали.