Четвъртък, 4 Юни 2020

Полза

1. Извличаш ли или търсиш в съня си полза, значи в реалността ще ти бъдат наложени санкции.