Четвъртък, 21 Януари 2021

Полк

1. Командваш ли или видиш в съня си полк, значи ще се изявиш като лидер без глас в семейството си или като директор.