Четвъртък, 22 Октомври 2020

Полица

1. Изплащаш ли в съян си полица, значи в скоро време ще имаш придобивки и печалби.