Петък, 30 Октомври 2020

Покръстване

1. Покръстване (виж кръщавка).