Четвъртък, 25 Февруари 2021

Покръстване

1. Покръстване (виж кръщавка).