Вторник, 20 Октомври 2020

Покорство, послушание

1. Сънуваш ли покорство или послушание, значи ще имаш успех и прогрес.