Събота, 24 Октомври 2020

Покойник

1. Сънуваш ли, че си покойник, значи ти предстои да се представиш в по – добра светлина шред познати и близки, ще се отърсиш от косурите си.

2. Видиш ли покойник насън, значи бизнеса ти ще прогресира.