Неделя, 1 Август 2021

Показалка

1. Видиш ли в съня си показалка, значи ще се появят стари комплекси или притеснения, които не са изживени.