Петък, 29 Септември 2023

Покана за сватба

1. Видите ли или получите насън покана за сватба, значи в реалността наистина ще получите такава.