Четвъртък, 22 Октомври 2020

Пояс

1. Изгубил ли си пояса си или ти е развързан, значи ще имаш неприятности със здравето и е в семейството.

2. Носиш ли или висиш насън пояс, значи ще имаш богатство и дълголетие.