Събота, 24 Октомври 2020

Похвала

1. Хвалиш ли някой в съня си, значи ти предстои да спечелиш съмишленик.

2. Ако чуеш в съня си похвала, значи в реалността ще отправят критики към теб.