Четвъртък, 17 Юни 2021

Погром

1. Ако видиш в съня си погром, пази спестяванията си от изпаднали в нужда роднини.

2. Не давай на заем пари, няма да ти ги върнат.