Неделя, 26 Май 2019

Погребален марш

1. Свириш ли в съня си погребален марш, значи ще получиш новина, която не си очаквал.

2. Чуеш ли в съня си погребален марш, значи че хората ще се възползват от привилегиите и заслугите ти.

Коментари ( 0 )

Все още няма коментари.