Понеделник, 11 Декември 2023

Поглед

1. Свеждаш ли в съня си поглед, значи ще сантименталните си чувства към някого.

2. Срещнеш ли в съня си погледа на човек, който не познаваш.

3. Гледа ли те някой втренчено, значи ще те критикуват и обвиняват.