Неделя, 29 Януари 2023

Подстригваш

1. Присъни ли ви че, че подстригвате косата на някой, това е сигурен знак, че ще удържите победа над враговете си.

2. Сам себе си ако подстригваш насън, това е знак, че с действията си сам си вредиш и сам си пречиш в осъществяването на плановете си.