Вторник, 20 Октомври 2020

Подпалване, подпалки, подпалвач

1. Използваш ли или събираш в съня си подпалки, значи не трябва да обръщаш внимание на импулсивни или необмислени съвети.

2. Сънуваш ли че си подпалвач, значи ти предстоят правни или административни неприятности.

3. Наблюдаваш ли подпалване в съня си, значи заради опърничавото ти държание ще претърпиш щети.

4. Видиш ли в съня си подпалвач, означава че негодуваш за неща, за които не е правилно да го правиш.