Четвъртък, 22 Октомври 2020

Поднос

1. Сънуваш ли празен поднос, значи ще те измамят.

2. Видиш ли пълен поднос в съня си, значи ще имаш истински приятел или съдружник.