Четвъртък, 22 Октомври 2020

Подялба

1. Поделяш ли насън имот или имущество, значи ти предстоят разногласия или скарване между колеги, партньори, съпрузи или приятели.