Петък, 1 Декември 2023

Починали роднини

1. Починалите ни близки ни навестяват в сънищата ни за да ни посъветват или да ни укорят за лошо поведение.

2. Ако видите починали роднини в съня си - чакайте новина.

3. Може да означава, че близък приятел не е искрен с вас.