Четвъртък, 14 Ноември 2019

Починала майка

1. Говориш ли с починалата си майка или тя те покани при себе си или е дощла за някого, значи ще има смърт в семейството ти.

2. Сънуваш ли починалата си майка, предстои ти дълголетие.
Коментари ( 0 )

Все още няма коментари.