Неделя, 10 Декември 2023

Починала майка

1. Говориш ли с починалата си майка или тя те покани при себе си или е дощла за някого, значи ще има смърт в семейството ти.

2. Сънуваш ли починалата си майка, предстои ти дълголетие.